Ogłoszenie o konkursie Grant Fundacji CorCordi  ( 24.09.2014 )

Działając zgodnie ze statutem (§ 6 ust. 1, 2, i 4) oraz uchwałą Zarządu Fundacji
z dnia 16.08.2012r., ogłasza się konkurs na projekt badawczy w zakresie kardiologii. Regulamin konkursu został przyjęty na posiedzeniu
Zarządu Fundacji i zatwierdzony odpowiednią Uchwałą.
Szczegółowe informacje

Ogłoszenie o konkursie Grant Fundacji CorCordi ( 27.08.2014 )

Działając zgodnie ze statutem (§ 6 ust. 1, 2, i 4) oraz uchwałą Zarządu Fundacji
z dnia 16.08.2012r., ogłasza się konkurs na projekt badawczy w zakresie kardiologii. Regulamin konkursu został przyjęty na posiedzeniu
Zarządu Fundacji i zatwierdzony odpowiednią Uchwałą.
Szczegółowe informacje